Bouwtekening en -berekening

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ zijn technische bouwtekeningen en -berekeningen benodigd. DAR Bouwadvies BV levert alle benodigde stukken voor een ontvankelijke aanvraag van een omgevingsvergunning.

DAR Bouwadvies BV maakt constructieve berekeningen en tekeningen van de draagstructuur van alle bouwkundige dragende elementen zoals de fundering, heipalen, vloeren, balken, het dak, kolommen, in staal, beton of hout.

Ontwerp
De eerste ideeën worden vanuit het schetsontwerp uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Met dit ontwerp kunt u offertes opvragen bij leveranciers en uw bouwvoornemen laten toetsen op haalbaarheid. Het definitieve ontwerp bevat meer gedetailleerde informatie, zoals de bouwvorm, detaillering, de verhoudingen en het materiaalgebruik.

Veiligheid: BHV, RIE en Brandveilig gebruik
Opstellen van Bedrijfshulpverlening plannen, de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en tekeningen voor een gebruiksmelding of een aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik. U moet een gebruiksmelding doen wanneer u:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen)
  • een woning kamergewijs gaat verhuren
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Gebruiksbesluit gaat voldoen.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.