Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Grootste wijziging ten opzichte van vorige wetten is dat de bouwtechnische toets en het bouwtoezicht (voorheen een rol van de gemeente) nu wordt uitgevoerd door een erkende Kwaliteitsborger.

De Wkb zal stapsgewijs worden ingevoerd. Vanaf 1 januari 2024 geldt de Wkb alleen voor nieuwe bouwwerken die onder gevolgklasse 1 vallen. Na een evaluatie zal de Wet mogelijk ook van kracht worden voor verbouwplannen in gevolgklasse 1 en bouwplannen in de gevolgklassen 2 en 3.

Gevolgklasse 1

Welke gebouwen er onder gevolgklasse 1 vallen, is beschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving (opvolger van het Bouwbesluit 2012). Over welke gebouwen hebben we het dan precies?

  • Woningen: vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen, inclusief garages, aangebouwde schuren, kantoren aan huis, enzovoorts. Voorwaarde is dat de woning op de grond staat; appartementen horen hier dus niet bij en bovenwoningen boven een winkel bijvoorbeeld ook niet;
  • Woonboten en schepen;
  • Vakantieverblijven, vakantiebungalows en vakantiehuisjes. Ook hier tellen appartementen niet mee;
  • Fabriekspanden of bedrijfshallen die uit maximaal twee verdiepingen bestaan. Denk aan opslaglocaties, productiehallen, magazijnen of kassen. Kantoren en winkelpanden horen hier niet bij, maar een klein kantoortje of een kantine bij de productielocatie wel;
  • Bij kantoren of winkels aangebouwde opslagruimten of magazijnen van maximaal twee verdiepingen.
  • Fietsbruggen en voetgangersbruggen die maximaal 20 meter over wegen, spoor of water gaan. Loopt de brug over een provinciale weg of een rijksweg, dan valt deze niet in gevolgklasse 1;
  • Overige bouwwerken die geen gebouw zijn zoals zendmasten, keermuren en kleine windmolens, onder de volgende voorwaarden: niet hoger dan 20 meter, niet waterkerend en bovengronds gebouwd.

DAR Bouwadvies B.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met TUV Nord Nederland en ZIN Kwaliteitsborging. Dit zijn erkende kwaliteitsborgers die actief zijn door heel Nederland. DAR Bouwadvies B.V. verzorgt de bouwtechnische toets voor deze kwaliteitsborgers. Hierdoor zijn wij op de hoogte van de actualiteiten en weten wij precies welke zaken er moeten worden ingediend en waaraan wordt getoetst. Met deze kennis kunnen wij ook opdrachtgevers en/of aannemers ontzorgen bij het aanleveren van gegevens ten behoeve van een nieuwbouwplan dat valt binnen gevolgklasse 1.